รถขุดเล็ก - แม็คโคร - แบคโฮ

รถขุดเล็ก รถแม็คโครเล็ก รถแบคโฮเล็ก เป็นรถสำหรับใช้ขุดดินที่มีให้เลือกหลายประเภท หลายขนาด และสามารถเปลี่ยนหัวขุดเป็นแบบต่าง ๆ ได้ จึงสามารถปรับใช้ได้กับงานก่อสร้าง งานขุดหลายหลากหลายประเภทและพื้นที่หลายรูปแบบตามความต้องการ

รถขุดเล็ก แม็คโคร แบคโฮ คืออะไร ?

รถขุดเล็ก รถขุดดิน รถแม็คโคร หรือรถแบคโฮ คือ ชื่อเรียกรถขุดดินที่มีหลายแบบแล้วแต่ความสะดวก แต่มีความหมายเดียวกันคือรถที่ใช้สำหรับขุดดินเป็นหลัก เหมาะสำหรับงานทุกขนาดตั้งแต่งานจัดส่วนหลังบ้านไปจนถึงงานก่อสร้างเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขุดดินได้หลายรูปแบบ เช่น ขุดบ่อ ขุดร่อง ขุดหลุม ย้ายดิน ปรับพื้นที่ ฯลฯ โดยหัวรถขุดสามารถเปลี่ยนเป็นแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ใส่หัวเจาะดิน ใส่หัวคีบ ใส่หัวตักหิน ตักทราย ใส่หัวคราด ฯลฯ ส่งผลให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยปกติรถขุดดินจะแบ่งประเภทตามน้ำหนักของตัวรถและระยะในการขุด สำหรับรถขุดที่นิยมใช้กันทั่วไปมักมีน้ำหนัก 15 ตัน แต่สำหรับรถขุดขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวมากกว่ามักมีน้ำหนัก 1-8 ตัน เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ที่รถขุดขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง

รถขุดเล็ก แม็คโคร แบคโฮ มีข้อดีอย่างไร ?

1. คล่องแคล่ว ใช้ในพื้นที่จำกัดได้

รถขุดขนาดเล็ก แม็คโครหรือแบคโฮ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ขุดและยังนำมาทดแทนอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ แต่เนื่องจากรถแม็คโครหรือแบคโฮขนาดใหญ่มักมีปัญหาเรื่องพื้นที่เมื่อนำไปใช้กับพื้นที่ขนาดเล็ก การเลือกใช้รถขุดให้เหมาะกับพื้นที่จึงเป็นเรื่องจำเป็นโดยรถขุดเล็กมีขนาดแทร็ก (ล้อตะขาบ) กว้างเพียง 90 ซม. จึงช่วยให้เข้าถึงได้แทบทุกพื้นที่แม้แต่ภายในอาคาร นอกจากนี้รถขุดเล็กยังมีน้ำหนักน้อยทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ลากจูง พ่วง รวมไปถึงขึ้นรถกระบะได้ง่าย อีกทั้งยังมีสวิงบูมขนาดกะทัดรัดจึงมีโอกาสชนวัตถุต่าง ๆ ในพื้นที่แคบได้น้อยกว่า

2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าจะมีชื่อว่า “รถขุดเล็ก” แต่ประสิทธิภาพในการทำงานกลับไม่ได้เป็นไปตามชื่อ เนื่องจากรถขุดดินเล็ก 1 ตัน สามารถขุดหลุมลึก 1.5 เมตร ขณะที่รถขุดดินเล็ก 1.8 ตัน ขุดหลุมลึกได้ 2 เมตร รถขุดขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 ตัน ถึง 5 ตัน ขุดหลุมได้ลึก 4-5 เมตร และรถขุดเล็กขนาด 8 ตัน ก็สามารถใช้กับงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เช่น การขุดร่องลึกสาธารณูปโภค การรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายดินเพื่อวางฐานรากหรือสระน้ำ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของรถขุดนั้นขึ้นอยู่กับขนาด ดังนั้นควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานและพื้นที่

3. ประหยัดและปกป้องพื้นผิว

ข้อดีที่สำคัญของรถขุดขนาดเล็กคือ ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่ารถขุดขนาดใหญ่เนื่องจากน้ำหนักเบา รถขุดเล็กจึงทำงานบนพื้นที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย อีกทั้งรถขุดเล็กอย่าง T-REX ก็มีแทร็กยางในที่ช่วยรักษาพื้นผิวอย่างพื้นที่สำเร็จรูปหรือทางเท้าได้เป็นอย่างดี

รถขุดเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน?

การเลือกรถขุดเล็ก แม็คโครหรือแบคโฮ ควรพิจารณาจากพื้นที่การทำงานเพื่อให้เลือกใช้รถขุดดินได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากต้องการเลือกซื้อรถขุดควรเลือกจากการใช้งานในระยะยาวโดยเลือกจากรูปแบบงานที่ใช้งานบ่อย ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้งานรถขุดได้มากที่สุด สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. รูปแบบงาน

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบงานและสถานที่ หากเป็นพื้นที่แคบควรสังเกตว่าใช้วงสวิงแคบและร่องทางเดินแคบหรือไม่ รวมไปถึงอุปสรรคอื่น ๆ ที่เข้ามากีดขวางการทำงาน เช่น ทางเดินในอาคาร ร่องสวนผลไม้ การเลือกใช้งานรถขุดเล็กจึงเหมาะสมกว่า เนื่องจากมีตัวถังขนาดเล็ก ใช้งานในวงแคบและระยะทำงานน้อย จึงช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายรอบด้านได้ดี โดยวงสวิงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขนาดรถขุดได้ เช่น รถขุดขนาดเล็กมักมีวงสวิงเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ทำให้หมุนได้อย่างปลอดภัย หากวงสวิงใหญ่จะต้องมีตัวถ่วงน้ำหนักด้านหลังรถซึ่งทำให้ใชพื้นที่มากขึ้นนั่นเอง

2. พื้นที่ทำงาน

รถขุดประเภทต่าง ๆ ทำงานได้แตกต่างกันออกไปตามน้ำหนักและรูปแบบแทร็ก เช่น รถขุดตีนตะขาบยึดเกาะพื้นดินและขึ้นเนินได้อย่างดีเยี่ยม รถขุดล้อยาง (กลมแบบรถยนต์) ทำงานได้ดีบนพื้นแข็งและพื้นเรียบ ด้วยขนาดที่เบากว่ารถขุดขนาดใหญ่ ทำให้รถขุดขนาดเล็กทำลายพื้นดินให้เสียหายน้อยกว่าจึงปลอดภัยต่อพื้นแข็งและพื้นสำเร็จรูป

3. ประสิทธิภาพการทำงาน

การเลือกใช้งานรถขุดดินขนาดเล็กควรคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความลึกของหลุม การเข้าถึงหรือระยะยืดวงสวิง ความสูงนการยก ความจุในการตักและน้ำหนักที่ยกได้ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงานเพื่อผลงานที่ดีและส่งผลดีต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วย

4. การขนย้าย

อีกปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือการขนส่งและการจัดเก็บ เช่น รถขุดขนาดใหญ่ (45 ตันขึ้น) และขนาดมาตรฐาน (20-45 ตัน) นอกจากจะมีราคาแพงแล้วยังต้องใช้ใบอนุญาตและอุปกรณ์พิเศษเพื่อขนย้าย การใช้รถขุดขนาดเล็ก (ขนาด 1 ตัน) จึงสะดวกสบายต่อการขนย้ายมากกว่าโดยใช้รถกระบะหรือรถหกล้อก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้ว