backhoe

วิธีการใช้งาน รถขุดเล็ก แม็คโคร แบคโฮ T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน รถขุดเล็ก แม็คโครเล็ก แบคโฮเล็ก T-REX รุ่นต่างๆ

 รถขุดเล็ก T-REX  1 ตัน

 1. เช็คระดับน้ำมันดีเซล (ไม่แนะนำไบโอ ดีเซล) ที่เกจวัด ใต้เบาะนั่งด้านหน้า หากต่ำกว่าขีดล่างสุดให้เติมก่อน
 2. เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค ที่ตาแมว ตรงตัวถัง ฝั่งด้านหน้าขวา ให้อยู่ระดับเกินครึ่ง (ถ้าน้อยให้เติม ถ้าเป็นสีดำให้เปลี่ยนถ่าย )
 3. เช็คกรองอากาศ โดยเปิดเบาะขึ้น กดปุ่มล็อคด้านหลังเบาะ แล้วผลักเบาะไปข้างหน้า จะเห็นเครื่องยนต์ดีเซล ดูกล่องกรองอากาศ แกะและเช็คกรอง หากสกปรก หรืออุดตันให้ทำความสะอาดโดยการเป่า (ไม่แนะนำให้ล้างน้ำ) หรือ ถ้าดำมากให้เปลี่ยนใหม่ เมื่อเรียบร้อยใส่กลับ และปิดเบาะลง
 4. เช็คน้ำมันเครื่อง โดยเปิดฝาด้านท้ายตัวถังที่เป็นช่องกลม จะเห็นแท่งฝาสีส้มที่ด้านฐานเครื่องยนต์ ให้ล้วงมือไปบิด ขันคลายออก แล้วเช็คระดับน้ำมันที่ติดตรงปลาย ถ้าระดับน้ำมันติดอยู่สูงกว่าขีดล่าง ถือว่าปกติ ถ้าต่ำกว่า หรือใกล้ขีดล่างให้เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มเข้าไป – ถ้าน้ำมันเครื่อง เริ่มมีสีเข้ม หรือเป็นสีน้ำตาล หรือสีดำ ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทันที (โดยใช้น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์ได้) เมื่อเรียบร้อยให้ปิดฝากลับที่เดิม
 5. ยกคันโยกเซฟตี้ (ปลายสีส้ม) ทางด้านขวาของเบาะนั่งขึ้นผลักไปทางด้านหลัง
 6. เร่งคันเร่ง โดยผลักคันโยกด้านขวาของเบาะ ขึ้นมาประมาณกึ่งกลาง
 7. เสียบกุญแจ แล้วบิดค้างไว้ 2-3 วินาที (หากไม่ติด ให้ปล่อย แล้วบิดใหม่ ถ้าบิดหลายรอบแล้วไม่ติดให้กดโช้ค โดยเปิดเบาะขึ้น แล้วกด ก้านโช้ค(ปลายสีแดง)บนเครื่องยนต์ลง แล้วบิดกุญแจสตาร์ทใหม่)
 8. เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขึ้นไปนั่งบังคับบนเบาะ
 9. การควบคุมรถ
  • คันโยกก้านสั้น คู่นี้ ใช้เดินหน้า (ดันคันโยกไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งคู่) , ถอยหลัง (ดันคันโยกเข้าหาตัวพร้อมกันทั้งคู่) , เลี้ยวซ้าย (ผลักคันโยกขวาอย่างเดียว),  เลี้ยวขวา (ผลักคันโยกซ้ายอย่างเดียว )
  • คันโยกก้านยาว คู่ถัดไป ใช้บังคับแขนขุด และ หมุนตัวของรถ ซึ่งแต่ละข้างสามารถ โยกไปได้ 4 ทิศทางคือ หน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา
   • คันโยกยาวฝั่งขวา : ผลักไป หน้า-หลัง (ขยับแขน 1 แขนด้านในสุด หรือ บูม ให้ ขึ้น-ลง ) , ผลักไป ซ้าย-ขวา (ขยับบุ้งกี๋ ตวัดเข้า-ออก)
   • คันโยกยาวฝั่งซ้าย : ผลักไป หน้า-หลัง (ขยับแขน 2 แขนท่อนที่ 2 หรือ อาร์ม ให้ยืดออก-หุบเข้า) , ผลักไป ซ้าย-ขวา (หมุนตัวรถไปทางซ้าย-ขวา)
 1. การควบคุมอย่างลื่นไหล และนิ่มนวลต้องอาศัยการฝึก ใช้งานควบคุมบ่อยๆ เพื่อให้จำท่าทางการความคุมได้
 2. การปิดเครื่อง ให้ลดคันเร่งลงจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง
 3. บิดกุญแจปิดสวิชต์ แล้วดึงกุญแจออก เพื่อกันการต่อระบบไฟ ทำให้แบตเตอรี่หมด

 รถขุดเล็ก T-REX  1.8 ตัน

 1. เช็คระดับน้ำมันดีเซล (ไม่แนะนำไบโอ ดีเซล) ที่เกจวัด ใต้เบาะนั่งด้านหน้า หากต่ำกว่าขีดล่างสุดให้เติมก่อน
 2. เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค ที่ตาแมว ตรงตัวถัง ฝั่งด้านหน้าขวา ให้อยู่ระดับเกินครึ่ง (ถ้าน้อยให้เติม ถ้าเป็นสีดำให้เปลี่ยนถ่าย )
 3. เช็คกรองอากาศ โดยเปิดเบาะขึ้น กดปุ่มล็อคด้านหลังเบาะ แล้วผลักเบาะไปข้างหน้า จะเห็นเครื่องยนต์ดีเซล ดูกล่องกรองอากาศ แกะและเช็คกรอง หากสกปรก หรืออุดตันให้ทำความสะอาดโดยการเป่า (ไม่แนะนำให้ล้างน้ำ) หรือ ถ้าดำมากให้เปลี่ยนใหม่ เมื่อเรียบร้อยใส่กลับ และปิดเบาะลง
 4. เช็คน้ำมันเครื่อง โดยเปิดฝาด้านท้ายตัวถังที่เป็นช่องกลม จะเห็นแท่งฝาสีส้มที่ด้านฐานเครื่องยนต์ ให้ล้วงมือไปบิด ขันคลายออก แล้วเช็คระดับน้ำมันที่ติดตรงปลาย ถ้าระดับน้ำมันติดอยู่สูงกว่าขีดล่าง ถือว่าปกติ ถ้าต่ำกว่า หรือใกล้ขีดล่างให้เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มเข้าไป – ถ้าน้ำมันเครื่อง เริ่มมีสีเข้ม หรือเป็นสีน้ำตาล หรือสีดำ ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทันที (โดยใช้น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์ได้) เมื่อเรียบร้อยให้ปิดฝากลับที่เดิม
 5. ยกคันโยกเซฟตี้ (ปลายสีส้ม) ทางด้านขวาของเบาะนั่งขึ้นผลักไปทางด้านหลัง
 6. เร่งคันเร่ง โดยผลักคันโยกด้านขวาของเบาะ ขึ้นมาประมาณกึ่งกลาง
 7. เสียบกุญแจ แล้วบิดค้างไว้ 2-3 วินาที (หากไม่ติด ให้ปล่อย แล้วบิดใหม่ ถ้าบิดหลายรอบแล้วไม่ติดให้กดโช้ค โดยเปิดเบาะขึ้น แล้วกด ก้านโช้ค(ปลายสีแดง)บนเครื่องยนต์ลง แล้วบิดกุญแจสตาร์ทใหม่)
 8. เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขึ้นไปนั่งบังคับบนเบาะ
 9. การควบคุมรถ
  • คันโยกก้านสั้น คู่นี้ ใช้เดินหน้า (ดันคันโยกไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งคู่) , ถอยหลัง (ดันคันโยกเข้าหาตัวพร้อมกันทั้งคู่) , เลี้ยวซ้าย (ผลักคันโยกขวาอย่างเดียว),  เลี้ยวขวา (ผลักคันโยกซ้ายอย่างเดียว )
  • คันโยกก้านยาว คู่ถัดไป ใช้บังคับแขนขุด และ หมุนตัวของรถ ซึ่งแต่ละข้างสามารถ โยกไปได้ 4 ทิศทางคือ หน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา
   • คันโยกยาวฝั่งขวา : ผลักไป หน้า-หลัง (ขยับแขน 1 แขนด้านในสุด หรือ บูม ให้ ขึ้น-ลง ) , ผลักไป ซ้าย-ขวา (ขยับบุ้งกี๋ ตวัดเข้า-ออก)
   • คันโยกยาวฝั่งซ้าย : ผลักไป หน้า-หลัง (ขยับแขน 2 แขนท่อนที่ 2 หรือ อาร์ม ให้ยืดออก-หุบเข้า) , ผลักไป ซ้าย-ขวา (หมุนตัวรถไปทางซ้าย-ขวา)
 1. การควบคุมอย่างลื่นไหล และนิ่มนวลต้องอาศัยการฝึก ใช้งานควบคุมบ่อยๆ เพื่อให้จำท่าทางการความคุมได้
 2. การปิดเครื่อง ให้ลดคันเร่งลงจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง
 3. บิดกุญแจปิดสวิชต์ แล้วดึงกุญแจออก เพื่อกันการต่อระบบไฟ ทำให้แบตเตอรี่หมด