วิธีการใช้งานเครื่องจี้ปูน T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน เครื่องจี้ปูน สายจี้คอนกรีต T-REX รุ่นต่างๆ

เครื่องจี้ปูน T-REX  รุ่น T-REX Honda (หัวไดนาแพ็ค)

 1. ใส่สายจี้ปูนที่ต้องการใช้งานก่อนโดยปลดสลักที่บริเวณจุดต่อสายแล้วใส่สาย จากนั้นหมุ่นจนตัวเขี้ยวไดนาแพคขนกันพอดีแล้วจึ่งใส่สลักล็อค หากเขี้ยวของหัวไดนาแพคเข้ากันพอดีจะสามารถใส่สลักได้พอดี
 2. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน และ ปรับระดับมือจับให้พอดีกับผู้ใช้งาน
 3. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบสายคันเร่งต้องคลายไว้ระดับเบาสุดก่อนสตาร์ท
 4. บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 5. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วหัวสั่นจะสั่นเองทันที การใช้งานเพียงเอาหัวสั่นจี้ตรงบริเวณที่เทคอนกรีตหรือบริเวณที่แคบหรือจุดที่คาดว่าคอนกรีตใหลลงไม่ยาก
 6. เมื่อหยุดใช้งานให้เบาเครื่องยนต์ลงจนสุดแล้วจึงทำการปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง ON หากต้องการใช้งานต่อสามารถเสียบสายทิ้งไว้ก่อนแต่หากไม่ได้ใช้งานแน่ะนำให้ถอดสายออกแล้วทาจารบีตรงบริเวณรอยต่อไว้เพื่อยืดอายุการใช้งาน

เครื่องจี้ปูน ความถี่สูง T-REX  รุ่น T-REX Honda (หัวไดนาแพ็ค)

 1. ใส่สายจี้ปูนที่ต้องการใช้งานก่อนโดยปลดสลักที่บริเวณจุดต่อสายแล้วใส่สาย จากนั้นหมุ่นจนตัวเขี้ยวไดนาแพคขนกันพอดีแล้วจึ่งใส่สลักล็อค หากเขี้ยวของหัวไดนาแพคเข้ากันพอดีจะสามารถใส่สลักได้พอดี
 2. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน และ ปรับระดับมือจับให้พอดีกับผู้ใช้งาน
 3. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบสายคันเร่งต้องคลายไว้ระดับเบาสุดก่อนสตาร์ท
 4. บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 5. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วหัวสั่นจะสั่นเองทันที การใช้งานเพียงเอาหัวสั่นจี้ตรงบริเวณที่เทคอนกรีตหรือบริเวณที่แคบหรือจุดที่คาดว่าคอนกรีตใหลลงไม่ยาก
 6. เมื่อหยุดใช้งานให้เบาเครื่องยนต์ลงจนสุดแล้วจึงทำการปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง ON หากต้องการใช้งานต่อสามารถเสียบสายทิ้งไว้ก่อนแต่หากไม่ได้ใช้งานแน่ะนำให้ถอดสายออกแล้วทาจารบีตรงบริเวณรอยต่อไว้เพื่อยืดอายุการใช้งาน