วิธีการใช้งานรถบดดิน T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน รถบดดิน รถบดถนน T-REX รุ่นต่างๆ

รถบดดิน เดินตาม T-REX  RL600H – เบนซิน

 1. ตรวจเช็คคันโยกทั้งสองฝั่ง อยู่ตรงกึ่งกลาง
 2. ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆตัวรถ และ ตัวรถบด จอดอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ(พื้นไม่ลาดเอียง)
 3. เช็คระดับ และเติมน้ำมัน เบนซิน ให้เรียบร้อย (ไม่แนะนำ แก๊สโซฮออล์)
 4. เช็คขั้วแบตเตอรี่ ว่าแน่นไม่หลวม หรือหลุด
 5. เช็คกรองอากาศ ว่าไม่ตัน (ถ้าตันหรือสกปรก ให้เปลี่ยน หรือ เป่าทำความสะอาดก่อน)
 6. เปิดโช้คน้ำมัน ก้านสีขาวใต้กรองอากาศ
 7. เปิดสวิชต์ไปที่ ON ด้านหน้าตัวเครื่องยนต์
 8. ผลักคันโยก ระบบสั่นขึ้นมาเล็กน้อย(คันโยกด้านซ้าย)
 9. สตาร์ทรถโดย เสียบกุญแจที่แฮนด์ทางด้านขวา แล้วบิดค้างประมาณ 3-5 วินาที (ถ้าไม่ติดให้ปล่อยก่อน บิดครั้งใหม่ )
 10. เดินรถไปข้างหน้า โดยการผลักคันโยก ทางด้านขวาไปข้างหน้า – หยุดรถ ผลักคันโยก มาที่กึ่งกลาง – ถอยหลัง ผลักคันโยก มาที่ด้านหลัง
 11. การสั่น ให้ผลักคันโยกทางด้านซ้ายขึ้นไป จะเป็นการเพิ่มระดับการสั่นให้แรงขึ้น หรือลดลงโดยการปรับก้านโยกฝั่งนี้ (แต่ถ้าผลักลงมาสุด จะเป็นการดับเครื่อง)
 12. การดับเครื่องยนต์ ให้ผลักก้านโยกทางฝั่งซ้ายลงมาจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง แล้วปิดสวชิต์หน้าเครื่องไปที่ OFF

รถบดดิน เดินตาม T-REX  RL600D – ดีเซล

 1. ตรวจเช็คคันโยกทั้งสองฝั่ง อยู่ตรงกึ่งกลาง
 2. ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆตัวรถ และ ตัวรถบด จอดอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ(พื้นไม่ลาดเอียง)
 3. เช็คระดับ และเติมน้ำมัน ดีเซล ให้เรียบร้อย (ไม่แนะนำ แก๊สโซฮอล์)
 4. เช็คขั้วแบตเตอรี่ ว่าแน่นไม่หลวม หรือหลุด
 5. เช็คกรองอากาศ ว่าไม่ตัน (ถ้าตันหรือสกปรก ให้เปลี่ยน หรือ เป่าทำความสะอาดก่อน)
 6. กดโช้ค ตรงก้านสีแดงลง(บนเครื่องยนต์ อยู่แถวๆด้านหน้าถังน้ำมัน)
 7. ผลักคันโยก ระบบสั่นขึ้นมาเล็กน้อย(คันโยกด้านซ้าย)
 8. สตาร์ทรถโดย เสียบกุญแจที่แฮนด์ทางด้านขวา แล้วบิดค้างประมาณ 3-5 วินาที (ถ้าไม่ติดให้ปล่อยก่อน บิดครั้งใหม่ )
 9. เดินรถไปข้างหน้า โดยการผลักคันโยก ทางด้านขวาไปข้างหน้า – หยุดรถ ผลักคันโยก มาที่กึ่งกลาง – ถอยหลัง ผลักคันโยก มาที่ด้านหลัง
 10. การสั่น ให้ผลักคันโยกทางด้านซ้ายขึ้นไป จะเป็นการเพิ่มระดับการสั่นให้แรงขึ้น หรือลดลงโดยการปรับก้านโยกฝั่งนี้ (แต่ถ้าผลักลงมาสุด จะเป็นการดับเครื่อง)
 11. การดับเครื่องยนต์ ให้ผลักก้านโยกทางฝั่งซ้ายลงมาจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง แล้วปิดสวชิต์หน้าเครื่องไปที่ OFF

รถบดดิน เดินตาม  T-REX  RL700D – ดีเซล

 1. ขั้นตอนเหมือน รถบด เดินตาม T-REX RL600D – ดีเซล ข้อ 1 – 6
 2. ผลักคันโยก ระบบสั่นขึ้นมาเล็กน้อย โดยกดแล้วดันไปข้างหน้า(คันโยก ที่เป็นเฟืองล็อค)
 3. สตาร์ทรถโดย เสียบกุญแจที่แฮนด์ทางด้านขวา แล้วบิดค้างประมาณ 3-5 วินาที (ถ้าไม่ติดให้ปล่อยก่อน บิดครั้งใหม่ )
 4. เดินรถไปข้างหน้า โดยการผลักคันโยก ทางด้านขวาไปข้างหน้า – หยุดรถ ผลักคันโยก มาที่กึ่งกลาง – ถอยหลัง ผลักคันโยก มาที่ด้านหลัง
 5. การสั่น ให้ผลักคันโยกทางด้านซ้ายขึ้นไป จะเป็นการเพิ่มระดับการสั่นให้แรงขึ้น หรือ ปิดระบบการสั่น โดยการปรับก้านโยกฝั่งนี้ ผลักลงมาสุด เครื่องจะไม่สั่น
 6. การดับเครื่องยนต์ ให้ผลักก้านโยกทางฝั่งซ้ายลงมาจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง แล้วปิดสวิชต์หน้าเครื่องไปที่ OFF

รถบดดิน นั่งขับ T-REX  RL600E

 1. ขั้นตอนเหมือน รถบด เดินตาม T-REX RL600D – ดีเซล ข้อ 1 – 6
 2. ผลักคันโยก ระบบสั่นขึ้นมาเล็กน้อย โดยกดแล้วดันไปข้างหน้า(คันโยก ที่เป็นเฟืองล็อค)
 3. สตาร์ทรถโดย เสียบกุญแจที่แฮนด์ทางด้านขวา แล้วบิดค้างประมาณ 3-5 วินาที (ถ้าไม่ติดให้ปล่อยก่อน บิดครั้งใหม่ )
 4. เดินรถไปข้างหน้า โดยการผลักคันโยก ทางด้านขวาไปข้างหน้า – หยุดรถ ผลักคันโยก มาที่กึ่งกลาง – ถอยหลัง ผลักคันโยก มาที่ด้านหลัง
 5. การสั่น ให้ผลักคันโยกทางด้านซ้ายขึ้นไป จะเป็นการเพิ่มระดับการสั่นให้แรงขึ้น หรือ ปิดระบบการสั่น โดยการปรับก้านโยกฝั่งนี้ ผลักลงมาสุด เครื่องจะไม่สั่น
 6. การดับเครื่องยนต์ ให้ผลักก้านโยกทางฝั่งซ้ายลงมาจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง แล้วปิดสวิชต์หน้าเครื่องไปที่ OFF

รถบดดิน นั่งขับ T-REX  RL1200D

 1. ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆตัวรถ และ ตัวรถบด จอดอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ(พื้นไม่ลาดเอียง)
 2. เช็คระดับไฟ ว่ามีพอ และขั้วแบตเตอรี่ ว่าแน่นไม่หลวม หรือหลุด (ถ้าเกิดอย่างหนึ่งให้แก้ไขก่อน)
 3. เปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถ เช็คกรองอากาศ ว่าไม่ตัน (ถ้าตันหรือสกปรก ให้เปลี่ยน หรือ เป่าทำความสะอาดก่อน)
 4. เช็คระดับ และเติมน้ำมัน ดีเซล ให้เรียบร้อย (ไม่แนะนำ แก๊สโซฮอล์)
 5. กดโช้ค ตรงก้านสีแดงลง(บนเครื่องยนต์ อยู่แถวๆด้านหน้าถังน้ำมัน)
 6. เร่งคันโยก ตรงข้างคอนโซลด้ายซ้าย(ใต้พวงมาลัยทางด้านซ้าย) ขึ้นมาเล็กน้อย
 7. สตาร์ทรถโดย เสียบกุญแจที่คอนโซลทางด้านขวา แล้วบิดค้างประมาณ 3-5 วินาที (ถ้าไม่ติดให้ปล่อยก่อน บิดครั้งใหม่ )
 8. เดินรถไปข้างหน้า โดยการผลักคันโยกเกียร์ (ข้างเบาะนั่ง ) ทางด้านขวาไปข้างหน้า – หยุดรถ ผลักคันโยกเกียร์ มาที่กึ่งกลาง – ถอยหลัง ผลักคันโยกเกียร์ มาที่ด้านหลัง
 9. การสั่น ให้กดปุ่มสวิชต์ บนหัวเกียร์ จะเป็นการเปิดการสั่นบด ส่วนการเพิ่มระดับการสั่นให้แรงขึ้น จะขึ้นอยู่กับการเร่งคันเร่ง หรือสั่นลดลงโดยการปรับก้านคันเร่งนี้ (แต่ถ้าผลักลงมาสุด จะเป็นการดับเครื่อง)
 10. การดับเครื่องยนต์ ให้ผลักก้านคันเร่งลงมาจนสุด เครื่องยนต์จะดับลง แล้วบิดกุจแจปิด ดึงกุญแจออกทุกครั้ง เพื่อป้องกัน การ ON ระบบไฟ จากแบตเตอรี่