วิธีการใช้เครื่องคอริ่ง T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน เครื่องคอริ่ง เครื่องเจาะคอนกรีต T-REX รุ่นต่างๆ

เครื่องคอริ่ง T-REX รุ่น 3500W

 1. กำหนดตำแหน่ง รูที่ต้องการเจาะ บนพื้น หรือ ผนัง ก่อน
 2. วัดระยะจาก จุดศูนย์กลางของ ตำแหน่งที่จะเจาะ ออกมา 30 ซม. และมาร์คไว้ (เพื่อเจาะรูยึดพุก สำหรับยึดแท่น)
 3. ใช้สว่านเจาะรูขนาด 16 มิล ตรงที่มาร์ค และ ตีฝังพุก ที่แถมมาในกล่องลงไปในรูที่เจาะ
 4. ระเบิดพุก โดยหาแท่งเหล็ก เสียบลงไปในรูพุก แล้วใช้ค้อนตีให้พุกบานออกด้านในรู / หรือ ใช้สว่านใส่ดอกเจาะปูนขนาดเล็ก แล้วปรับโมดกระแทก เสียบเข้าไปในรูพุก แล้วกดกระแทก (ใช้โหมดกระแทกเท่านั้น)
 5. นำเครื่องคอริ่ง พร้อมแท่นเสา มาวางคร่อมบนรูพุกที่เจาะ ให้รูพุก อยู่ใต้รูฐานตรงกลาง(รูยาวๆ)
 6. นำน็อตยึดแท่น(ตัวผู้) ขนาด ½” ที่แถมในกล่อง ขันร้อยลงไปในรูตรงกลาง ผ่านฐานเสาลงไปยังพุก ขันพอหลวมๆไว้ก่อน
 7. ใส่ กระบอกคอริ่ง ขันเข้าเกลียวเครื่องคอริ่งจนสุด(ไม่ต้องอัด) แล้วขยับเครื่องคอริ่ง ให้กระบอกคอริ่ง ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการเจาะ
 8. เมื่อได้ระยะแล้ว ขันน็อตยึดแท่นตรงฐานเสาให้แน่น โดยขันตัวผู้ให้แน่นก่อน และขันนอกตตัวเมีย(พร้อมแหวน) ให้แน่นตาม (โดปรดสังเกตว่า เมื่อขันแน่นสุดแล้ว พุกต้องไม่ถอนขึ้นมา ไม่เช่นนั้น ต้องเจาะฝังพุกใหม่ เพราะฝังพุกไม่แน่นพอ)
 9. นำพวงมาลัย มาใส่ที่แกนหมุนด้านซ้าย หรือ ขวาของเครื่องคอริ่ง ตามฝังที่เราถนัด และหมุนเครื่องขึ้น ขันดอกจันทร์สีดำข้างเครื่องเพื่อล็อคหัว เครื่องคอริ่ง ไว้ไม่ให้รูด
 10. ต่อน้ำเข้าเครื่องคอริ่ง โดย นำถังน้ำเติมน้ำให้เต็ม มาเตรียมไว้ และนำ ปั้มน้ำที่แถมมาในกล่อง จุ่มลงไปในถังน้ำ เอาสายยางออกมา ต่อเข้ากับก๊อก(วาล์ว)น้ำ ตรงคอเครื่องคอริ่ง(อยู่เหนือเกลียวเครื่องคอริ่ง)
 11. เสียบปลั๊กเครื่องคอริ่ง และ ปลั๊กปั้มน้ำ
 12. เปิดก๊อกน้ำ แล้วเช็คว่ามีน้ำไหลลงมาจากด้านในกระบอกคอริ่ง (ถ้าไม่มีน้ำออกมาให้ ตรวจเช็คสายยาง มีจุดพับ หรือหลุดตรงไหน กับ ปั้มน้ำปกติหรือไม่)
 13. กดสวิชต์สีฟ้า ตรงกล่อง RCD ที่สายไฟ 1 ครั้ง ให้สวิชต์ล็อค และมากด สวิชต์ สีเขียวที่บนตัวเครื่องคอริ่ง เพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะติด และ กระบอกคอริ่งหมุน
 14. ให้คลายดอกจันทร์ ล็อคเครื่องตัวสีดำออก แล้วค่อยๆหมุนพวงมาลัยลงมาช้าๆ
 15. เมื่อปลายกระบอกคอริ่ง แตะที่ผิวพื้น ให้ทำการเลี้ยงเพื่อทำร่องที่ผิวก่อนสัก 2-3 ซม. (ร่องจะช่วยล็อคกระบอกคอริ่ง ไม่ให้ส่าย )
 16. ค่อยๆเพิ่มความเร็ว (เพิ่มแรงกดพวงมาลัยลง) ขึ้นเล็กน้อย ฟังเสียงเครื่อง ไม่ให้รอบตก(เสียงเครื่องคอริ่งแผ่วลง)
 17. เช็คน้ำระหว่างเจาะว่าไหลออกมาจากขอบรูที่เจาะตลอดเวลา
 18. เมื่อเจาะโดนเหล็ก พวงมาลัยจะแข็งและสั่น ให้ผ่อนแรงกดลงครึ่งนึง ดันเลี้ยงไว้เรื่อยๆ จนเหล็กขาด (ประมาณ 1 นาที / 1 มิลลิเมตร )
 19. ระหว่างเจาะ คอยเช็คน้ำในถังอย่าให้หมด คอยเติมตลอด หรือถ้าหมด ให้ปิดเครื่องก่อน แล้วเติมน้ำให้เรียบร้อยค่อยเจาะต่อ (ห้ามเจาะแห้ง หรือ เจาะไม่มีน้ำ เพราะจะทำให้เครื่อง และกระบอกคอริ่ง เสียหาย )
 20. กรณี เจาะพื้นชั้นสองขึ้นไป ให้เช็คพื้นด้านล่าง ด้วยว่ามีคนผ่านไปมาหรือ โดนสิ่งของอะไรรึเปล่า เพราะเมื่อเจาะทะลุ บางครั้งก้อนคอริ่ง จะร่วงลงสู่พื้นด้านล่างเป็นอันตรายได้
 21. เมื่อเจาะทะลุแล้วให้ปิดก๊อกน้ำ และค่อยๆ หมุนพวงมาลัยขึ้นจากรู และปิดสวชิต์เครื่องคอริ่ง ที่ปุ่มสีแดง

วิธีการคอริ่งผนังและคาน (แนวนอน)

 1. ทำเหมือนคอริ่งพื้น ในข้อ 1 – 4
 2. หากติดตั้งไม่สูง หรือมีคนช่วยยกเครื่องคอริ่งขึ้นไปติดได้ ให้วางฐานเครื่องคอริ่ง คร่อมรูพุกที่เจาะยึดไว้ แล้วร้อยน็อตล็อค เสร็จแล้ว ข้ามไปข้อที่   (แต่หาก ขึ้นที่สูง หรือ ทำงานคนเดียว ให้อ่านข้อ 3. )
 3. กรณีติดตั้งที่สูง หรือ ทำงานคนเดียว ให้ แยกหัวเครื่องคอริ่ง กับ เสาก่อน โดยหมุนพวงมาลัยขึ้นมาจนสุด แล้วดึงขึ้นตรงๆออกจากเสาคอริ่ง จากนั้น นำเสาขึ้นไปติดตั้งก่อน โดยวางฐานเครื่องคอริ่ง คร่อมรูพุกที่เจาะยึดไว้ แล้วร้อยน็อตล็อค เสร็จแล้วนำหัวเครื่องคอริ่งมาเสียบใส่กับเสาคอริ่ง
 4. จัดตำแหน่งเครื่องคอริ่ง ให้ตรงกับตำแหน่งรูที่จะเจาะ จากนั้นยึดน็อตล็อคฐานให้แน่น
 5. ใส่กระบอกคอริ่ง ขันเข้าเกลียวให้สุด
 6. ต่อน้ำ โดยยกถังน้ำขึ้นมาให้อยู่ระดับเดียวกับเท้าของผู้ทำงาน(ถ้าถังน้ำอยู่ต่ำกว่าจะมีปัญหาน้ำชู้ตไม่ขึ้น) จุ่มปั้มน้ำ และเอาสายยางเสียบเข้าที่คอของ เครื่องคอริ่งตรงก๊อกน้ำ
 7. เสียบปลั๊กปั้มน้ำ และ เครื่องคอริ่ง
 8. เปิดก๊อกน้ำ ที่คอเครื่องคอริ่ง เช็คน้ำว่ามีไหลออกจากด้านใน กระบอกคอริ่ง
 9. กดเปิดสวิชต์ที่กล่องสาย RCD ปุ้มสีฟ้า (ในบางรุ่นเป็นปุ่มสีส้ม) ให้ล็อค แล้วมากดเปิดที่ปุ่มสีเขียวบนตัวเครื่องคอริ่ง
 10. เครื่องคอริ่ง จะติด และกระบอกคอริ่งจะหมุน
 11. เจาะเหมื่อน ขั้นตอนการคอริ่งพื้น ในข้อ 8 – 19
 12. เมื่อเจาะทะลุ ก้อนคอริ่งจะคาอยู่ด้านในกระบอกคอริ่ง
 13. ให้เราถอดกระบอกคอริ่งออกมา และเอาก้อนคอริ่งออก

เครื่องคอริ่ง T-REX ชุดเจาะถนน

 1. ประกอบ เครื่องคอริ่ง และ แท่นเจาะถนน T-REX เข้าด้วยกันก่อน
 2. เปิดกล่อง และนำ เครื่องคอริ่ง ทั้งชุดออกมาวางบนแท่นเจาะถนน T-REX ให้ด้านหัวเครื่องคอริ่ง หันออกมาในช่อง วางฐานเสาเครื่องคอริ่ง คร่อมบนรูน็อต ใช้น็อตยึดแท่นในกล่องที่แถมมา ล็อคยึดให้แน่น
 3. ลากชุดคอริ่งถนน T-REX ไปยังจุดที่ต้องการเจาะ โดยเอียงเครื่องคอริ่ง ให้คนอยู่ด้านหลังล้อ จับที่เสา และโยกเอียงเข้าหาตัว แท่นเครื่องคอริ่ง ด้านหน้าจะลอยขึ้น เมื่อล้อแตะพื้น จึงสามารถเข็นไปมาได้
 4. เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการเจาะ วาง ชุดคอริ่งถนน T-REX ลงแนบพื้น และเตรียมน้ำ อาจใช้ถังน้ำรองน้ำ จุ่มปั้มน้ำ ต่อสายยางเข้าที่ก๊อก ตรงคอเครื่องคอริ่ง
 5. ใส่กระบอกคอริ่ง ขันเข้าให้สุด และหมุนพวงมาลัย ให้กระบอกคอริ่งลอยขึ้นจากพื้นไว้ แล้วล็อคระยะโดยการขันลูกบิดที่ข้าเครื่องสีดำ
 6. เสียบปลั๊กปั๊มน้ำ และ ปลั๊กเครื่องคอริ่ง
 7. เปิดน้ำ และ เปิดสวิชต์เครื่องคอริ่ง ที่กล่อง RCD ตรงสายไฟ กดปุ่มส้ม(บางรุ่นเป็นสีฟ้า) จนล็อค แล้วกดเปิดสวิชต์ สีเชียว บนเครื่องคอริ่ง
 8. เช็คน้ำว่าไหลออกจากด้านในกระบอกคอริ่งปกติ
 9. คนเจาะให้ขึ้นไปเหยียบ บนแท่นเจาะถนน ทีเร็ก ตรงด้านหลังเครื่องคอริ่ง
 10. เจาะเหมื่อน ขั้นตอนการคอริ่งพื้น ในข้อ 15 – 19
 11. เมื่อเจาะถึงระยะที่ต้องการแล้ว ให้สังเกตที่สีน้ำ จะเป็นสีดิน(สีแดง หรือ สีดำ) ก็ให้หมุนพวงมาลัยขึ้น ปิดสวิชต์ และล็อคระยะ โดยขันลูกบิด ดอกจันทร์สีดำข้างเครื่องไว้ให้แน่น และปิดน้ำ
 12. เลื่อนชุดคอริ่งเจาะถนน ออกมาห่างจากรู
 13. ก้อนคอริ่ง จะคาอยู่ด้านในรู ให้นำก้อนคอริ่งออกมา โดยใช้ เชื่อก หรือ ลวด คล้องรัดดึงขึ้นมา

 

เครื่องคอริ่ง T-REX  รุ่น 1350W

ขั้นตอนวิธีการใช้งาน เหมือนกับ เครื่องคอริ่ง T-REX  รุ่น 3500W สามารถอ่าน และใช้ขั้นตอนเดียวกันได้