วิธีการใช้งานเครื่องขัดมันปูน T-REX

ขั้นตอน และ วิธีการใช้งาน เครื่องขัดมันปูน เครื่องขัดมันพื้น เครื่องปาดปูน T-REX รุ่นต่างๆ

เครื่องคอริ่ง T-REX  รุ่น 3500W Mikasa

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน และ ปรับระดับมือจับให้พอดีกับผู้ใช้งาน
 2. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบสายคันเร่งต้องคลายไว้ระดับเบาสุดก่อนสตาร์ท
 3. บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ท เครื่องยนต์หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ท เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 4. คันเร่งเครื่องยนต์อยู่บริเวณมือจับด้านขวามือ หากต้องการใช้งานให้เร่งเครื่องยนต์ไว้ที่ประมาณ 40% จะทำให้ใบขัดมันหมุนเองอัตโนมัติและเบาเครื่องยนต์ลงใบขัดมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 5. หากต้องการปลดถาดใบขัดหยาบออก(ถาดกลมใหญ่)ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์ลงจนหยุดหมุนแล้วหมุนถาดใบขัดหยาบตามเข็มนาฬิกาให้ใบพัด(ใบขัดละเอียด)หลุดจากร่องทั้งสี่ใบแล้วจึงดึงถาดใบขัดหยาบออกจึงจะสามารถใช้ใบขัดละเอียดได้
 6. การปรับองศาใบขัดละเอียดปรับได้จากมือหมุนสีเทาตรงแกนระหว่างมือจับและเครื่อยนต์ โดยหมุ่นตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับองศาใบขัดละเอียดขึ้นและหมุ่นทวน เข็มเพื่อลดองศาลง
 7. การดับเครื่องยนต์ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์จนใบขัดมันหยุดหมุ่น แล้วจึงปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง OFF

เครื่องขัดมันพื้น T-REX MP100

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน และ ปรับระดับมือจับให้พอดีกับผู้ใช้งาน
 2. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบสายคันเร่งต้องคลายไว้ระดับเบาสุดก่อนสตาร์ท
 3. บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ท เครื่องยนต์หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ท เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 4. คันเร่งเครื่องยนต์อยู่บริเวณมือจับด้านขวามือ หากต้องการใช้งานให้เร่งเครื่องยนต์ไว้ที่ประมาณ 40% จะทำให้ใบขัดมันหมุนเองอัตโนมัติและเบาเครื่องยนต์ลงใบขัดมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 5. หากต้องการปลดถาดใบขัดหยาบออก(ถาดกลมใหญ่)ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์ลงจนหยุดหมุนแล้วหมุนถาดใบขัดหยาบตามเข็มนาฬิกาให้ใบพัด(ใบขัดละเอียด)หลุดจากร่องทั้งสี่ใบแล้วจึงดึงถาดใบขัดหยาบออกจึงจะสามารถใช้ใบขัดละเอียดได้
 6. การปรับองศาใบขัดละเอียดปรับได้จากมือหมุนสีเทาตรงแกนระหว่างมือจับและเครื่อยนต์ โดยหมุ่นตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับองศาใบขัดละเอียดขึ้นและหมุ่นทวน เข็มเพื่อลดองศาลง
 7. การดับเครื่องยนต์ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์จนใบขัดมันหยุดหมุ่น แล้วจึงปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง OFF