วิธีการใช้งานเครื่องตัดถนน T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้นคอนกรีต T-REX รุ่นต่างๆ

เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้น T-REX รุ่น T600D

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็นให้พร้อมใช้งาน และ แผงระบายความร้อน  ตัวกรองอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ก่อนสตาร์ทให้ใส่ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนโดยการคลายน็อตใบตัดคอนกรีตตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับถอดแผ่นประกบใบตัดด้านนอกออก แล้วจึงใส่ใบตัดตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นประกอบตัวประกบใบและน็อตกลับตามลำดับ
 3. หลังจากใส่ใบตัดเรียบร้อยแล้วให้ยกใบตัดขึ้นเหนือพื้นก่อนการสตาร์ท แล้ว ดึงสายคันเร่งบริเวณด้านขวาเครื่องยนต์ให้อยู่ที่บริเวณ RUN ก่อน แล้วจึงทำการสตาร์ทด้วยการบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปล่อยกุญแจซึ่งกุญแจจะบิดกลับเอง
 4. กรณีที่ไม่สามารถสตาร์ทด้วยกุญแจได้ ลูกค้าสามารถสตาร์ทด้วยแฮนมือหมุนที่ติดมากับเครื่องโดยการกระเดืองวาร์วบริเวณหัวฝาสูบหรือใต้ท่ออากาศเข้าแล้วจึงใส่มือหมุ่นสตาร์ทโดยหมู่นตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆพร้อมกับเร่งความเร็วในการหมุ่นขึ้นจนรู็สึกว่าหมุ่นได้ง่ายขึ้นแล้วจึงปล่อยมือจากวาร์วแล้วเอามือหมุ่นออกทันที *ข้อควรระวังอย่าก้มหรือชโงกเข้าไปใกล้กับมือหมุนมากเกินไปกรณีที่มือหมุนติดอาจจะกระแทกผู้ใช้งานได้
 5. การตัดควรกดใบตัดลงทีละ 5 เซ็นติเมตรแล้วทำการตัดทำวนไปเรื่อยๆ จนได้ความลึกที่ต้องการหรือจนกว่าคอนกรีตจะขาดไม่ควรกดลงทีเดียวแล้วทำการตัด และ ควรใช้น้ำฉีดบริเวณใบตัด และ พื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันใบตัดและเครื่องยนต์เสียหาย
 6. เมื่อหยุดใช้งานแล้วให้บิดกุญกลับให้สุดแล้วโยกคันเร่งไปที่ตำแหน่ง STOP เพื่อดับเครื่องยนต์

เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้น T-REX รุ่น T400B

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเชื้อเพลิง และกรองอากาศให้พร้อม
 2. ก่อนสตาร์ทให้ใส่ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนโดยการคลายน็อตใบตัดคอนกรีตตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับถอดแผ่นประกบใบตัดด้านนอกออก แล้วจึงใส่ใบตัดตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นประกอบตัวประกบใบและน็อตกลับตามลำดับ
 3. หลังจากใส่ใบตัดเรียบร้อยแล้วให้ยกใบตัดขึ้นเหนือพื้นก่อนการสตาร์ท บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 4. การตัดควรกดใบตัดลงทีละ 5 เซ็นติเมตรแล้วทำการตัดทำวนไปเรื่อยๆ จนได้ความลึกที่ต้องการหรือจนกว่าคอนกรีตจะขาดไม่ควรกดลงทีเดียวแล้วทำการตัด และ ควรใช้น้ำฉีดบริเวณใบตัด และ พื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันใบตัดและเครื่องยนต์เสียหาย
 5. การดับเครื่องยนต์ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์จนสุด แล้วจึงปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง OFF

เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้น T-REX รุ่น T350B

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเชื้อเพลิง และกรองอากาศให้พร้อม
 2. ก่อนสตาร์ทให้ใส่ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนโดยการคลายน็อตใบตัดคอนกรีตตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับถอดแผ่นประกบใบตัดด้านนอกออก แล้วจึงใส่ใบตัดตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นประกอบตัวประกบใบและน็อตกลับตามลำดับ
 3. หลังจากใส่ใบตัดเรียบร้อยแล้วให้ยกใบตัดขึ้นเหนือพื้นก่อนการสตาร์ท บิดสวิทซ์เครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องจากตำแหน่ง OFF เป็น ON แล้วเปิดสวิทซ์น้ำมัน ด้านข้างเครื่องยนต์ บริเวณใต้กรองอากาศเข้าสีดำก่อนทำการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ หากสตาร์ทไม่ติดให้เปิด โซคน้ำมัน แล้วทำการ ดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปิด
 4. การตัดควรกดใบตัดลงทีละ 5 เซ็นติเมตรแล้วทำการตัดทำวนไปเรื่อยๆ จนได้ความลึกที่ต้องการหรือจนกว่าคอนกรีตจะขาดไม่ควรกดลงทีเดียวแล้วทำการตัด และ ควรใช้น้ำฉีดบริเวณใบตัด และ พื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันใบตัดและเครื่องยนต์เสียหาย
 5. การดับเครื่องยนต์ให้ลดความเร็วเครื่องยนต์จนสุด แล้วจึงปิดวาร์วน้ำมันและสวิทซ์หน้าเครื่องบิดจากตำแหน่ง ON ไปตำแหน่ง OFF

เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้น T-REX เครื่องยนต์ เบนซิน รุ่น T800

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเชื้อเพลิง และกรองอากาศให้พร้อม
 2. หมุ่นปุ่มหยุดฉุกเฉินตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยปุ่มจะเด้งขึ้นเองอัตโนมัติแล้ว โยกก้านควบคุมให้ยกเครื่องขึ้นเพื่อใส่ใบตัดคอนกรีต โดยการคลายน็อตใบตัดคอนกรีตตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับถอดแผ่นประกบใบตัดด้านนอกออกแล้วจึงใส่ใบตัด ตามขนาดที่ต้องการจากนั้นประกอบตัวประกบ ใบและน็อตกลับตามลำดับ และยกใบตัดคอนกรีตให้สูงกว่าพื้นเล็กน้อย
 3. สตาร์ทด้วยการบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา หากเครื่องยนต์ไม่ติดให้ทำการดึงโซคน้ำมัน ที่แผงควบคุมก่อนแล้วจึงทำการสตาร์ทอีกครั้งเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปิดโซคน้ำมันลง
 4. ควรเร่งเครื่องยนต์ให้พอดีกับการตัดหากมากเกินไปจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือช้าไปเครื่องยนต์จะไม่มีแรงในการตัด การตัดควรกดใบตัดลงทีละ 5 เซ็นติเมตรแล้วทำการตัดทำวนไปเรื่อยๆ จนได้ความลึกที่ต้องการ หรือจนกว่าคอนกรีตจะขาดไม่ควรกดลงทีเดียวแล้วทำการตัด และ ควรใช้น้ำฉีดบริเวณใบตัด และ พื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันใบตัดและเครื่องยนต์เสียหาย
  ** ข้อควรระวังใบตัดไม่ควรกดลงเร็วจนเกินไปควรปรับไปที่ระดับช้าสุด เพื่อป้องกันใบตัดคอนกรีตกระแทกพื้นคอนกรีตซึ่งสามารถปรับความเร็วการกดใบตัดที่ชุดหรี่น้ำมันไฮดรอลิกบนเครื่องตัดคอนกรีต
 5. การดับเครื่องยนต์ควรยกใบตัดขึ้นให้สุดก่อนแล้วลดความเร็วเครื่องยนต์ให้สุดก่อนทำการบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งหยุดแล้วกดปุ่มหยุดฉุกเฉินไว้เสมอ

เครื่องตัดถนน เครื่องตัดพื้น T-REX ไฟฟ้า รุ่น T800E

 1. ก่อนใช้งานตรวจสอบสายไฟให้และปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
 2. ก่อนสตาร์ทให้ใส่ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนโดยการหมุ่นมือปรับใบด้านบนเครื่องให้ตัวเครื่อง หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้เครื่องยกสูงขึ้นแล้ว คลายน็อตใบตัดคอนกรีตตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับถอดแผ่นประกบใบตัดด้านนอกออก แล้วจึงใส่ใบตัดตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นประกอบตัวประกบใบและน็อตกลับตามลำดับ
 3. ก่อนสตาร์ทให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าใบตัดได้ลอยพ้นจากพื้นแล้ว จากนั้นจึ่งกดปุ่มสตาร์ทมอเตอร์
 4. การตัดควรกดใบตัดลงทีละ 5 เซ็นติเมตรแล้วทำการตัดทำวนไปเรื่อยๆ จนได้ความลึกที่ต้องการ หรือจนกว่าคอนกรีตจะขาดไม่ควรกดลงทีเดียวแล้วทำการตัด และ ควรใช้น้ำฉีดบริเวณใบตัด และ พื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันใบตัดและมอเตอร์เสียหาย
 5. เมื่อเสร็จงานควรยกใบตัดขึ้นให้สุดก่อนแล้วจึงกดปุ่มหยุดมอเอตร์แล้วปุ่มหยุดฉุกเฉินไว้เพื่อความปลอดภัย