วิธีการใช้งานเครื่องปั่นไฟ T-REX

ขั้นตอน และวิธีการใช้งานเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเจนเนอเรเตอร์ T-REX รุ่นต่างๆ

เครื่องปั่นไฟ T-REX  รุ่น  2.8 KW, 5 KW

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต่อใช้ไฟทิ้งไว้อยู่ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือควรถอดสายไฟทั้งหมดออกก่อนสตาร์ทเครื่องปั่นไฟ
 3. โยกก้านควบคุมสีแดงทางด้านขวามือไปที่ตำแหน่ง RUN
 4. บิดกุณแจไปที่ตำแหน่งสตาร์เมื่อเครื่องติดแล้วจึงปลอยมือกุญแจจะหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเปิดเองอัตโนมัติ
 5. เมื่อเสียบปลักไฟแล้วจึงเปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วขึ้นเพื่อใช้งาน
 6. ระหว่างใช้งานควรหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินไปกว่ากำลังของเครื่องปั่นไฟที่สามารถผลิตได้ ดูสังเกตุจากเครื่องยนต์ที่จะมีอาการคล้ายเหมือนเครื่องยนต์จะดับ หากมีอาการควรหยุดให้ไฟหรือปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วลงก่อน
 7. เมื่อหยุดใช้งานแล้วให้บิดกุญกลับไปที่ตำแหน่งปิดเครื่องปั่นไฟจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติ

เครื่องปั่นไฟ T-REX รุ่น 5 kW-S

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต่อใช้ไฟทิ้งไว้อยู่ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือควรถอดสายไฟทั้งหมดออกก่อนสตาร์ทเครื่องปั่นไฟ
 3. โยกก้านควบคุมสีแดงทางด้านขวามือไปที่ตำแหน่ง RUN
 4. บิดกุณแจไปที่ตำแหน่งสตาร์เมื่อเครื่องติดแล้วจึงปลอยมือกุญแจจะหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเปิดเองอัตโนมัติ
 5. เมื่อเสียบปลักไฟแล้วจึงเปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วขึ้นเพื่อใช้งาน
 6. ระหว่างใช้งานควรหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินไปกว่ากำลังของเครื่องปั่นไฟที่สามารถผลิตได้ ดูสังเกตุจากเครื่องยนต์ที่จะมีอาการคล้ายเหมือนเครื่องยนต์จะดับ หากมีอาการควรหยุดให้ไฟหรือปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วลงก่อน
 7. เมื่อหยุดใช้งานแล้วให้บิดกุญกลับไปที่ตำแหน่งปิดเครื่องปั่นไฟจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติ

เครื่องปั่นไฟ T-REX รุ่น 11 kW

 1.  ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต่อใช้ไฟทิ้งไว้อยู่ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือควรถอดสายไฟทั้งหมดออกก่อนสตาร์ทเครื่องปั่นไฟ
 3. โยกก้านควบคุมสีแดงทางด้านขวามือไปที่ตำแหน่ง RUN
 4. บิดกุณแจไปที่ตำแหน่งสตาร์เมื่อเครื่องติดแล้วจึงปลอยมือกุญแจจะหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเปิดเองอัตโนมัติ
 5. เมื่อเสียบปลักไฟแล้วจึงเปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วขึ้นเพื่อใช้งาน
 6. ระหว่างใช้งานควรหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินไปกว่ากำลังของเครื่องปั่นไฟที่สามารถผลิตได้ ดูสังเกตุจากเครื่องยนต์ที่จะมีอาการคล้ายเหมือนเครื่องยนต์จะดับ หากมีอาการควรหยุดให้ไฟหรือปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วลงก่อน
 7. เมื่อหยุดใช้งานแล้วให้บิดกุญกลับไปที่ตำแหน่งปิดเครื่องปั่นไฟจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติ

เครื่องปั่นไฟ T-REX รุ่น 13 kW

 1. ตรวจสอบระดับและสภาพของ น้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต่อใช้ไฟทิ้งไว้อยู่ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือควรถอดสายไฟทั้งหมดออกก่อนสตาร์ทเครื่องปั่นไฟ
 3. โยกก้านควบคุมสีแดงทางด้านขวามือไปที่ตำแหน่ง RUN
 4. บิดกุณแจไปที่ตำแหน่งสตาร์เมื่อเครื่องติดแล้วจึงปลอยมือกุญแจจะหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเปิดเองอัตโนมัติ
 5. เมื่อเสียบปลักไฟแล้วจึงเปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วขึ้นเพื่อใช้งาน
 6. ระหว่างใช้งานควรหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินไปกว่ากำลังของเครื่องปั่นไฟที่สามารถผลิตได้ ดูสังเกตุจากเครื่องยนต์ที่จะมีอาการคล้ายเหมือนเครื่องยนต์จะดับ หากมีอาการควรหยุดให้ไฟหรือปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วลงก่อน
 7. เมื่อหยุดใช้งานแล้วให้บิดกุญกลับไปที่ตำแหน่งปิดเครื่องปั่นไฟจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติ