การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า เครื่องมือก่อสร้าง T-REX จะมีข้อมูลรายละเอียดแจ้งให้ทราบไว้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละตัว โดยระยะการรับประกันจะขึ้นอยู่กับ แพคเก็จสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อด้วย
ทางเราจะใช้ใบเสร็จสินค้าแทนใบรับประกันด้วย ดังนั้นขอให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าไปโปรดเก็บใบเสร็จไว้ หรือถ่ายรูปเก็บเป็นสำเนาหลักฐาน เพื่อใช้ยื่นประกอบการส่งซ่อมประกันสินค้าหากอยู่ในระยะประกัน และตรงตามเงื่อนไขรับประกันเงื่อนไขการรับประกันจะมีอยู่ 2 กรณีคือ

(1) เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ อันเกิดจากการใช้งาน ที่ถูกต้องตามคู่มือสินค้า หรือจากการแนะนำของผู้ขายแล้ว
(2) เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติได้ในการใช้งานครั้งแรก อันเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาด

ซึ่งหากกรณีนอกเหนือจากสองข้อข้างต้นแล้ว จะอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน เช่น สินค้าจมน้ำ,ฝนตกใส่,ไฟไหม้,ตกจากที่สูง,โดนโจรกรรม,ใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือ, ใช้งานเกินเสปคเครื่อง , เสียหายจากแมลง หรือสัตว์ และ กรณีสินค้าที่มีส่วนประกอบตัวเครื่องยนต์ ที่ขาดการบำรุงรักษาของผู้ใช้เอง (เช่น ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปล่อยให้น้ำมันเครื่องขาด , กรองอากาศไม่เปลี่ยนตามระยะ และสภาพ หรือไม่ทำความสะอาดกรองอากาศ ) ก็จะอยู่นอกเหนือการรับประกันด้วยเช่นกัน
เมื่อสินค้ายังอยู่ในประกัน และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อส่งซ่อมฟรี โดยแสดงหลักฐานใบเสร็จ

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน (กรุณาแจ้งก่อนวันจัดส่ง) หากเมื่อมีการขอคืนสินค้าหลังจากส่งมอบแล้ว หรือมีการชำระสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนได้