เครื่องตบดิน – เครื่องตบทราย

เครื่องตบดินเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบีบอัดพื้นดินเพื่อเตรียมหน้าดินก่อนวางรากฐานในงานก่อสร้าง เช่น เทคอนกรีต เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องใช้สำหรับเตรียมพื้นดินให้มีความหนาแน่นมากพอรับสิ่งก่อสร้างประเภทต่าง ๆ โดยควรเลือกใช้งานตามประเภทและขนาดที่เหมาะสม