รถขุดเล็ก – แม็คโคร – แบคโฮ

รถขุดเล็ก รถแม็คโครเล็ก รถแบคโฮเล็ก เป็นรถสำหรับใช้ขุดดินที่มีให้เลือกหลายประเภท หลายขนาด และสามารถเปลี่ยนหัวขุดเป็นแบบต่าง ๆ ได้ จึงสามารถปรับใช้ได้กับงานก่อสร้าง งานขุดหลายหลากหลายประเภทและพื้นที่หลายรูปแบบตามความต้องการ