เครื่องปั่นไฟ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องเจนเนอเรเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ทั่วไปเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย เนื่องจากผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้ง่ายผ่านแผงควบคุม